کمک مالی پیر مرد لواشک فروش به سیل زدگان

این پیرمرد لواشک فروش سبزواری کل درآمد یک روزش رو به سیل زده ها کمک کرد 

منبع

(Visited 5 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.