بارش شدید تگرگ در آزاد راه تبریز – زنجان

بارش شدید تگرگ در آزاد راه تبریز زنجان حومه پلیس راه میانه و برخورد زیاد اتومبیل ها

منبع

(Visited 3 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.