شایعه رابطه پنهانی آلپ ناوروز (سینان)

آلپ ناوروز در یک مصاحبه گفتش که من به این ماجرای رابطه با این بازیگران دختر ناراحت شدم این بازیگران دوست صمیمی من هستند نه دوست دختر.. در کل دوست دختر ندارم یعنی واقعا عاشق نشدم من اگه دوست دختر داشته باشم پنهان نمیکنم و حتما در مصاحبه هام می گویم ولی واقعا از این ماجرا خیلی دلخور شدم

منبع

(Visited 6 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.