وزیرکار: دریافت حقوق نجومی از گوشت سگ حرام تر است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وجود حدود 220 پرونده مفتوح در زمینه مطالبات خبر داد و گفت: من اسم «مطالبات» را فساد نمی گذارم، اما شما پشت پرده آن را «فساد» بخوانید.

منبع

(Visited 4 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.