چگونگی فرود شاتل فضایی به زبان ساده

نحوه وارد شدن مجدد شاتل فضایی به جو زمین و فرود آمدن آن روی باند.
بیشتر بخوانید: zoomit.ir

Source link

(Visited 3 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.