کلک بزرگ شرکت کننده برنامه عصر جدید

هادی بازیگر تئاترِ و در عصر جدید برای بازیگری شرکت کرد، قصه رفیقش که تصادف کرده و مشکل تکلم پیدا کرده رو برای اجراش جلوی داورا انتخاب كرد ، روز راستی آزمایی هم حسابی گروه انتخاب و مربیان عصر جدید سر كار گذاشت و همه گریه كردن بعد رفت روی صحنه داورها دیدن و بعدش رای مثبت دادن به جز خانم نونهالی که به دلیل استفاده از ترفندِ حقه ، توسط هادی به داورا ، رای منفی داد ، انقدر خوب عمیق شده بود در نقشش که تمام عوامل و شرکت کننده ها هم تحت تاثیر قرار گرفتند و بعدش که فهمیدن بازی کرده و واقعی نیست میتونستن بُكُشنش

Source link

(Visited 8 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.