آلپ چته؟

آلپ الان پته ؟ ها؟ فازت چیه؟
تو میخوای کیو دیونه کنی؟ ها؟ فن پیجاتو
آخه بسه انقدر جذابت !!
چرا آخه ؟
چرا انقدر جذابی؟
اعصابمو خورد کردی دیگه!!!

غلط کردمـ عشقم❤❤❤❤❤❤
آخه منو دیوونه کردی با این جذابیت!!!!!!!!

منبع

(Visited 5 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.