دفاع جانانه خبرنگار عراقی از سپاه پاسداران در BBC

خبرنگار عراقی در شبکه BBC از خجالت تفرقه افکنان و ضدانقلاب درآمد!

منبع

(Visited 3 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.