سد بسازیم یا نسازیم؟

سدها به نگهداری بیشتر نیاز دارند

منبع

(Visited 2 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.