سکانس ماندگار مرحوم جمشید مشایخی در سریال هزاردستان

رضا تفنگچی و خوشنویس، دو نقشی که او در مجموعه هزاردستان به کارگردانی علی حاتمی ایفا کرد هنوز در یاد بسیاری از مردم این کشور جاودانه باقی مانده است.

Source link

(Visited 4 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.