صحبت های رئیس جمهور در مورد خسارات سیل

صحبت های رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت (98/01/28)

منبع

(Visited 2 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.