موزیک ویدیوی «نون» با صدای نوید (کاری از تشکل رپ دیوار)

موزیک ویدیوی «نون» با صدای نوید یکی از اعضای تشکل رپِ دیوار را در هفدانگ ببینید. آهنگسازی این قطعه را فارسی برعهده داشته و تداوم هم آن را کارگردانی کرده است. www.hafdang.com

Source link

(Visited 3 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.