هجوم ملخ ها از عربستان به ایران

هجوم چند صد میلیونی ملخ های پرنده عربستانی به ایران

منبع

(Visited 7 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.