چاعلار توی لایو اجه داره آهنگ میخونه(کپشن)

میگم دقت کردین چیا گفت ؟!
داشت از خودش آهنگ می ساخت
[ اینمـ بخشـی از آهنگی خوند البته بدون ترجمه دیگه ترجمه نمیخواد واضحه!!]

میگه : …شی ایز افرا ساراچ اغلو ، یو تیچ می اند آی ام اجه اگمن
شی ایز اجه اگمن…

کپی ممنوع

منبع

(Visited 3 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.