الـهـے مـن فـدای مـظلـومـیـتـت بـشـم :(

وای وقتی اینو دیدم گریم گرفت ، آخه چرا اینقدر مظلومع 🙁
همع دنیاع یه طرف ، مظلومیت این یه طرف 🙁

منبع

(Visited 2 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.