قطع برق ورزشگاه فولادشهر در حین بازی آسیایی!

چند دقیقه بعد از شروع بازی ذوب آهن و الوصل در نیمه دوم برق ورزشگاه فولادشهر قطع شد.

منبع

(Visited 2 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.