چهرهٔ زنانهٔ جنگ در فیلم «دختران خورشید»

اوا هوسون، کارگردان فیلم دختران خورشید از پروسهٔ ساخت فیلم و نوشتن کاراکترهای زن اش در فیلمی گفت که چهره ای زنانه از جنگ را نمایش می دهد. گلشیفته فراهانی و امانوئل برکو از بازیگران این فیلم هستند که دربارهٔ مقاومت زنان مبارز کرد در برابر نیروهای داعش است. صحبت های کارگردان دربارهٔ این فیلم، انتخاب بازیگران و پروسهٔ ساختش را در هفدانگ تماشا کنید. www.hafdang.com

Source link

(Visited 1 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.