انتقاد تند رهبری به از بین بردن صنعت در کشور

انتقاد رهبر به افرادی که کارخانه ها را تخریب میکنند

منبع

(Visited 3 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.