برنامه ستاره ساز – قسمت پانزدهم

دانلود رایگان قسمت پانزده 15 – سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 – مجموعه برنامه "ستاره ساز " با موضوع کشف استعدادهای فوتبال و با اجرای محمدرضا احمدی و امیر علی دانایی به شناسایی ستاره های فوتبال ایران در سراسر کشور می پردازد. کارشناسان "ستاره ساز" خداداد عزیز ، فیروز کریمی، مجتبی جباری و ادموند بزیک هستند.

Source link

(Visited 5 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.