دوتـاع دنـبـال کـنـنـدع لــازمـ داریــع ؟ ← کپـشـن →

سلام بع همع ^^ ✋
اگع فکر میکنید دنبال کنندع لازم دارید ، من بع شماع دوتاع میدم 🙂
اماع قبلش شماع هم باید این موارد رو انجام بدید :
★( دنبال کنید )★
★( بازنشر کنید )★
اگع فقد یکی از این دو موارد رو انجام بدید ، یک دنبال کنندع میگیرید 🙂
توجه : اگع طول کشید ، نگران نباشید من حتماً دو دوتاع دنبال کنندع رو میدم 🙂
بای ^^

منبع

(Visited 6 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.