صحبت های زنگنه در مورد تحریم های نفتی آمریکا

صحبت های وزیر نفت در مجلس شورای اسلامی

منبع

(Visited 2 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.