نطق تحقیرآمیز روحانی درباره عربستان و امارات

سخنرانی رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت (98/2/4)

منبع

(Visited 1 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.