نقشه زمین اگر تمام یخ های موجود در آن آب شود

اگر کل یخ های دائمی زمین آب شود ارتفاع آب اقیانوس ها تا ۶۵ متر افزایش یافته و مناطق زیادی زیر آب می روند.

Source link

(Visited 3 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.