وعده وزیر برای شفافیت "شستا" به کجا رسید؟!

شریعتمداری در مجلس وعده شفافیت را داد،برای شستا و تمام زیرمجموعه های وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی،اما این وعده ها به کجا رسید؟

منبع

(Visited 3 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.