پاسخ صریح وزیر دفاع به اقدامات خصمانه آمریکا

 پاسخ صریح وزیر دفاع به اقدامات خصمانه آمریکا در کنفرانس امنیت بین الملل مسکو

منبع

(Visited 1 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.