رکوردشکنی زنان در جشنواره فیلم کن ۲۰۱۹

پس از انتقادهای فراوان نسبت به حضور اندک کارگردان های زن در جشنوارهٔ فیلم کن، امسال رکورد حضور زنان فیلمساز در این جشنواره شکسته شد. از ۴۷ فیلم بخش های مختلف ۱۳ فیلم را زنان ساخته اند. با این وجود اما جشنوارهٔ کن هم چنان فاصلهٔ زیادی با جشنواره هایی چون ساندنس و برلین دارد. www.hafdang.com

Source link

(Visited 2 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.