کلیسای نوتردام را بازسازی نکنید!

اعتراض بی خانمان های پاریس علیه کمک میلیاردی به بازسازی نوتردام.

منبع

(Visited 2 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.