گلایه های بزرگترین صادرکننده فرش دستباف کشور

کنایه بزرگترین صادر کننده فرش دستباف کشور به وعده های جهانگیری در آنتن زنده تلویزیون بخاطر عدم حمایت از تولید.

منبع

(Visited 4 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.

گلایه های بزرگترین صادرکننده فرش دستباف کشور

کنایه بزرگترین صادر کننده فرش دستباف کشور به وعده های جهانگیری در آنتن زنده تلویزیون بخاطر عدم حمایت از تولید.

منبع

(Visited 1 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.