انتقاد تند مجری تلویزیونی از قیمت افسار گسیخته خودرو

انتقاد شدید «احمد اکبرنژاد» مجری تلویزیون از افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو در برنامه سفر بخیر

منبع

(Visited 6 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.