برنامه ستاره ساز – قسمت شانزدهم

دانلود رایگان قسمت شانزده 165 – چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 – مجموعه برنامه "ستاره ساز " با موضوع کشف استعدادهای فوتبال و با اجرای محمدرضا احمدی و امیر علی دانایی به شناسایی ستاره های فوتبال ایران در سراسر کشور می پردازد. کارشناسان "ستاره ساز" خداداد عزیز ، فیروز کریمی، مجتبی جباری و ادموند بزیک هستند.

Source link

(Visited 6 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.