تصمیم ناسا برای ارسال فضاپیما به سیارک فلزی سایک

فضاپیمای سایک با هدف بررسی سیارکی فلزی به همین نام، ارسال خواهد شد. گمان می رود این سیارک هسته ی باقی مانده از فروپاشی یک سیاره باشد.

Source link

(Visited 1 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.