مشکلات سیل در روستای گرمه

روستای گرمه در بخش خنافره شادگان در روزهای گذشته به دستور مدیریت بحران تخلیه شد و درحال حاضر برخی افراد برای کمک در ساخت سیل بندها در روستا هستند

منبع

(Visited 1 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.