ژست های حرکتی در اندروید Q

پیاده سازی نادرستِ ژست های حرکتی در اندروید ۹ گوگل را واداشته تا به فکرِ تغییر نوار ناوبری و ژست های حرکتی در اندروید Q تغییر دهد.

Source link

(Visited 2 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.