آتش سوزی در نزدیکی کارخانه تولید موشک های روسیه

آتش سوزی جمعه شب در کارگاه یخچال سازی در نزدیکی کارخانه تولید موشک های «سرمت» و «سینِوا» در سیبری روسیه. مقام های محلی می گویند خطری این کارخانه ها را تهدید نمی کند.

منبع

(Visited 1 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.