آخرین مکالمه یکی از شهدای اعدامی در عربستان با پدرش

آخرین مکالمه تلفنی یکی از شهدای اعدامی اخیر در عربستان با پدرش پس از صدور حکم اعدام

منبع

(Visited 1 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.