دخترا اسکیرین بگیرین ببینین کی بهتون میوفته :)

( فـالو = فـالو )
بار اول اسکرین گرفتم امیرم نشد 🙁
میخواستم ۵ بار دیگه اسکیرین بگیرم کع امیرم بشع ^^
بار دوم نشد 🙁
و بالاخره بار سـوم شـــد خیلیع خوشحال شدم ^^
اولین اسکیرین : رضاع گلزار
دومین : امیر حسین آرمان
سومین : امیر جدیدیع ^^ ❤

منبع

(Visited 4 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.