رکوردشکنی زنان در جشنواره فیلم کن ۲۰۱۹

پس از انتقاد های فراوان به جشنواره فیلم کن در مورد حضور اندک فیلم سازان زن، این جشنواره امسال از این حیث رکورد زد. از میان ۴۷ فیلم اعلام شده در بخش های مختلف جشنوارهٔ امسال، ۱۳ اثر را کارگردان های زن ساخته اند. با این وجود جشنوارهٔ کن در موضوع برابری جنسیتی فاصلهٔ معناداری با جشنواره هایی چون برلین و ساندنس دارد. www.hafdang.com

Source link

(Visited 2 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.