کنایه صدای آمریکا به اظهارات برجامی ظریف!

صدای آمریکا در کپشن این پست با کنایه نوشته است: سال ۱۳۹۴ وقتی ظریف با خنده خروج از برجام را غیر ممکن می دانست

منبع

(Visited 1 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.