★((( کـپـشـن پلـیـز )))★

آقاع من بع چع زبونیع بع شماع بگم من فیک نیستم |:
یعنیع دیگع خستع شدم بس کع گفتم من فیک نیستم -__-
من عکسم رو پروفایلع
اسممو نوشتم
کلیپامم کع میزارم ، هنوز باور نمیکنید ؟ -_-
دیگع میخواید بیشتر بگم ، من سایناع اسفندری هستم ، و مارال اسمیع کع توی اپارات انتخاب کردم -_-

منبع

(Visited 3 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.