بازی ویدئویی Sea Hero Quest

دانشمندان بازی ویدئویی خاصی با هدف تشخیص علائم زوال عقل طراحی کرده اند که تنها با اختصاص دو دقیقه زمان به آن می توان میزان داده ای معادل با پنج ساعت پژوهش های آزمایشگاهی تولید کرد.

Source link

(Visited 4 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.