خسارات طوفان مرگبار کنت در کومور

در جزیره اصلی کومور موسوم به «کومور بزرگ» تخریب ساختمان ها، ریشه کن شدن درخت ها و واژگونی دکل های برق بر اثر طوفان ویرانگر حاره ای به کشته شدن سه تن انجامید.

منبع

(Visited 2 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.