شـل کـن ، شـل کن ایـست بـاز :) me

( فـالوع = فـالوع )
گایز خوب شدع یا نع ؟ ^^
جواب منفیع هم بدید ناراحت نمیشم ^^

منبع

(Visited 3 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.