معضلی دوباره در تهران به نام «نمایشگاه کتاب»!

نمایشگاه کتاب درحالی در مصلی امام خمینی برپا شده است که از سال 95 قرار بر این بود که به شهر آفتاب منتقل شود.

منبع

(Visited 3 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.