منفعت طلبی سیاستگذاران اقتصادی ایران

منفعت سیاست گذاران ما این است که مردم پولدار نشوند و منافع به جیب رفقای خودش برود

منبع

(Visited 2 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.