بستن خیابان برای جلوگیری از انتقال یک بازداشتی!

شهرداری کوهدشت لرستان برای جلوگیری از انتقال یکی از کارکنان خود به کلانتری، خیابان را با لودر بست!

منبع

(Visited 4 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.