درگیری مردم بر سر شکر یارانه ای در عربستان

وضع نابسامان توزیع شکر یارانه ای در کشور ثروتمند عربستان!

منبع

(Visited 5 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.