مـدیـر ریـل بـازیـگـرای ایـرانـے هـسـتـم ★( کپشن )★

سلام ✋
میخواستم بگم که من مدیر ریل بازیگرای ایرانیع عستم 🙂
من نمیگم کع ایناع شخصیتن ، نــع !!!
ولیع میتونید فَنشون بشید 🙂
لطفاً با شخصیت ، اشتباه نگیرید
شخصیت یعنیع اینکع مثل خودشون باشیع ، هر روز باید ازش فعالیت کنید و …
ولیع این کع میگم ، یعنیع باید ازشون فعالیت کنید ، تا ابد طرفدارشون باشید ، همین ! 🙂
اگع میخواین انتخاب کنید ، لطفا یه بازیگر بیشتر انتخاب نکنید ! 🙂
کامنت بدید ، مــرســیــع

منبع

(Visited 3 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.