یاز اگمن

کپی❌
هیچ چیزی نمیتونم بگم چون وقتی این همه درد یاز رو میبینم زبانم قفل میشه خودکار در برابر ظلم هایی که بهش شده و …

منبع

(Visited 5 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.