امداد رسانی سپاه به سیل زدگان ادامه دارد

گوشه ای از کمک رسانی ناحیه مقاومت بسیج امام علی اهواز و ناحیه مقاومت بسیج امام رضا حمیدیه به سیل زدگان مسیر خسرج در حمیدیه را ببینید.

منبع

(Visited 3 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.