اولین و آخرین ((( مـهـران ))) در گروه سریال ممنوعه هستم

خب ، یع کیع از کانالاع گروه سریال ممنوعه رو تشکیل داد ، گفت کع حتی دختراع هم میتونن شخصیت پسر داشتع باشن اول میخواستم برکع رو بردارم کع دیدم پـرع 🙂
ولی از شخصیت مهران خوشم میاد 🙂
هرچند کع من این سریال رو دنبال نمیکنم ^_^
هرکیع دوست داشت تو این گروه شرکت کنه ^^
نمیخواد از شخصیتاتون فعالیت کنید 🙂
ویدیوشو بازنشر کردم 🙂

منبع

(Visited 2 times, 1 visits today)

درباره نویسنده

شما ممکن است علاقه مند باشید.